Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

NRK-lisensen – Norsk rikskringkasting

Regjeringen avvikler lisensen til NRK fra 1. januar 2020, og deretter skal NRK finansieres gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. Regjeringen foreslår et tilskudd til NRK på vel 5,7 milliarder kroner til NRKs kringkastingstjenester i 2020. Beløpet som skal dekke NRKs utgående merverdiavgift inngår i det samlede bevilgningsforslaget på 6,4 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår også å fastsette langsiktige økonomiske rammer for NRK. For årene 2020 til 2022 foreslår regjeringen at NRKs økonomiske ramme justeres hvert år i takt med pris- og lønnsvekst, minus et effektiviseringskrav på 0,5 prosent.