Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

I 2020 vil i underkant av 4,7 milliarder kroner brukes på tiltak til næringsutvikling, landbruk og fornybar energi, mot 4,8 milliarder kroner i 2019.

Det er lagt opp til en økning på 100 millioner kroner til matsikkerhet, fisk og landbruk og en økning på 85 millioner kroner til Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), Verdensbankens privat sektor-organisasjon.