Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nordområdene

Regjeringen vil videreføre arbeidet med å styrke tilstedeværelsen, tilgjengeligheten og beredskapen i nordområdene, blant annet gjennom:

  • å fortsette etableringen av et jegerkompani ved Grensevakten i Sør-Varanger
  • permanent tilstedeværelse med en ubåt i nordområdene med forsyningsbase ved Ramsund orlogsstasjon
  • å videreføre økt tilstedeværelse med P-3 Orion maritime patruljefly
  • oppbygging av Evenes som fremskutt base for de nye kampflyene og for nye maritime patruljefly
  • å legge til rette for øvelser med allierte styrker i nord
  • å videreføre arbeidet med å knytte Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan nærmere til den allierte kommandostrukturen