Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nordområdene

Regjeringen styrker fylkeskommunenes rolle i nordområdepolitikken ved å overføre 40 prosent av UDs tilskuddsordning Arktis 2030 til Troms og Finnmark fylkeskommune. De skal forvalte midlene i nært samarbeid med Nordland fylkeskommune og bruke dem for å realisere prioriteringer i nordområdepolitikken.

Regjeringen investerer betydelig i samarbeidet med Russland i nord. I tillegg til allokering av rundt 220 millioner kroner årlig, benyttes store personellressurser på den kontinuerlige dialogen med Russland. Norge overtar formannskapet i Barentsrådet fra oktober 2019, og formannskapet har høy prioritet hos regjeringen.