Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Norsk kulturråd

Regjeringen foreslår å bevilge:

  • 4,4 millioner kroner til Kulturrådets nasjonale og langsiktige innsats for å mobilisere til mangfolds- og inkluderingsarbeid i kultursektoren
  • 2 millioner kroner til videreføring av aspirantordningen som skal sikre en mer mangfoldig rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker
  • 500 000 kroner for å legge til rette for flere språk- og litteraturprosjekter for nasjonale minoriteter