Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nukleær virksomhet – opprydding og sikring

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til opprydding etter Norges nukleære virksomhet og sikring av Norges atomanlegg. Samlet foreslås det bevilgninger på det nukleære området på 638 millioner kroner. Dette er en økning på 357,6 millioner kroner fra Saldert budsjett 2019.