Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nullutslippsfondet

Nullutslippsfondet forvaltes av Enova og er en samling støttetilbud til økt bruk av nullutslippsteknologi i næringstransporten på sjø og på land. Regjeringen legger opp til å øke Nullutslippsfondet for næringstransporten med 50 millioner kroner.