Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nye studieplasser i høyere utdanning

Regjeringen foreslår å bevilge 11,1 millioner kroner til om lag 250 nye studieplasser. Av dette vil 4,6 millioner kroner bli lyst ut gjennom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som tilsvarende om lag 100 nye studieplasser. I tillegg medfører forslaget 3,9 mill. kroner i økte utgifter til studiestøtte.