Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nysnø Klimainvesteringer AS

Regjeringen foreslår at Nysnø får ytterligere 700 millioner kroner i 2020. Det vil bety nesten en dobling av kapitalen i selskapet.

Nysnø skal gjøre lønnsomme investeringer i teknologi som er reduserer klimagassutslipp. De skal i hovedsak rette investeringene mot ny teknologi i overgangen til kommersialisering. Nysnø skal bidra med kapital og kompetanse sammen med private investorer. Regjeringen forventer at Nysnø vil forvalte kapitalen med sikte på god avkastning og positiv klimaeffekt.