Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Objektsikring

Regjeringen viderefører Forsvarets arbeid med sikring av viktige objekter med sikringsstyrker. Den nye objektsikringsinstruksen fra 2019 skal ligge til grunn for arbeidet. Heimevernet er Forsvarets viktigste ressurs både for bistand til politiets objektsikring og for sikring av militære objekter i væpnet konflikt. Flere investeringsprosjekter for fysisk sikring av skjermingsverdige objekter er igangsatt, og en rekke tiltak er under planlegging.