Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Omsetningskravet for biodrivstoff

Omsetningskravet for biodrivstoff økes fra 12 til 20 prosent volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff til veitrafikk per år. Det er bensin og diesel med mineralsk opphav, bioetanol og biodiesel som omfattes av omsetningksravet i produktforskriften.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 10.5.