Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Opptrappingsplan mot vold og overgrep

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 54 millioner kroner til Opptrappingsplan mot vold og overgrep. 12,5 millioner kroner skal gå til å etablere et helhetlig, lavterskel behandlingstilbud for personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn. Regjeringen foreslår 19 millioner kroner for å styrke behandlingstilbudet for personer som er dømt for seksuelle overgrep.