Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Personfradraget

Personfradraget lønnsjusteres før det reduseres til 51 300 kroner som følge av ny finansieringsløsning for NRK.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020) kapittel 3 og punkt 4.1.4.