Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Petroleums­virksomheten

Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten (skatt og avgift, SDØE og utbytte fra Equinor) er anslått til:

  • 2020: om lag 273 milliarder kroner
  • 2019: om lag 266 milliarder kroner

Oljeprisforutsetning:

  • 2020: 476 kroner/fat
  • 2019: 538 kroner/fat