Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politi – flere stillinger

Regjeringen foreslår å bevilge 100,4 millioner kroner til politiet i 2020 for å legge til rette for å ansette flere polititjenestepersoner. Helårsvirkning av satsingen er på 200,8 millioner kroner.