Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politi – helikopterberedskap

Regjeringen foreslår å bevilge 61 millioner kroner i 2020 for å legge til rette for å ivareta helikopterberedskapen i Nord-Norge. Når Forsvaret ikke viderefører sin bistand til politiet i form av helikopterstøtte foreslår Regjeringen en midlertidig ordning: innleie av sivil helikopterkapasitet.