Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Post- og banktjenester

Regjeringen foreslår å bevilge 449 millioner kroner til statlig kjøp av ulønnsomme post- og banktjenester. Dette bidrar til å finansiere postomdeling fem dager i uken i første halvår og annenhver dag i andre halvår, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis fremsending av blindeskriftsendinger.

Regjeringen foreslår å bevilge 168,4 millioner kroner til omdeling av aviser.