Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Produktavgiften

Regjeringen foreslår at produktavgiften på førstehåndsomsetning av fisk, hval og sel holdes uendret på 2,2 prosent.

Se Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 8.5.