Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Redningshelikopter – ny base i Tromsø

Regjeringen foreslår å opprette en ny redningshelikopterbase i Tromsø basert på sivil innleie. Redningshelikopterberedskapen i Nord-Norge er ikke like god som ellers i landet, og derfor ønsker regjeringen å bedre beredskapen i nord. Vi tar sikte på å sette en ny base i drift i Tromsø i løpet av 2022. Justis- og beredskapsdepartementet vil starte en anbudskonkurranse.