Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Redningstjenesten – HF-dekning i nordområdene

Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til å etablere HF (høy frekvens)-dekning i nordlige havområder opp til Nordpolen for å ivareta Norges ansvar for redningsberedskap i området. Aktiviteten i disse områdene er økende. Når dekningen er etablert vil Hovedredningssentralene og kystradio­stasjonene kunne ha toveis-talekommunikasjon med folk i nød og redningsressurser i området, noe som er avgjørende for en effektiv redningsinnsats.