Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Reform av Statens vegvesen

Regjeringen har besluttet at ansvaret for fylkesveiene i sin helhet overføres til fylkeskommunene. Det legges opp til at overføringen skal skje fra 1. januar 2020. Ansvaret gjelder utredning, planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesveier.

Oppgaveoverføringen til fylkeskommunene, områdegjennomgangen av Statens vegvesen, etablering av Nye Veier AS og økt digitalisering av tjenester har til sammen gitt behov for å se nærmere på Statens vegvesens organisering. Det er besluttet at Statens vegvesen skal gå fra dagens regionale organisering til en organisering med seks divisjoner og et vegdirektorat, ut fra funksjoner og oppgaver. Den nye organiseringen gjør at Statens vegvesen fortsatt er tilstede i hele landet, og medfører en betydelig utflytting av arbeidsplasser fra Oslo. Den nye organiseringen skal tre i kraft fra samme tidspunkt som avviklingen av sams veiadministrasjon.