Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Reisefradraget

Regjeringen foreslår å øke bunnbeløpet i reisefradraget med anslått prisvekst fra 22 700 kroner til 23 100 kroner. Satsene i reiseavstandsmodellen foreslås videreført med samme nominelle nivå som i 2019.

Se Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 4.1.5.