Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Reiseliv – Innovasjon Norge

Regjeringen foreslår 180 millioner kroner til reiselivsformål i Innovasjon Norge (IN). Dette kommer i tillegg til midler som INs øvrige ordninger kanaliserer til reiselivsnæringen, som i 2018 utgjorde 315 mill. kroner.

Forslaget innebærer en reduksjon på 51,5 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2019. Regjeringen begrunner reduksjonen med forventningene om fortsatt vekst i internasjonal turisme det neste tiåret, kombinert med en omfattende digitalisering av reiselivsmarkedet. Sistnevnte har endret måten de reisende finner og velger sine reisemål på, og hvordan reiselivsnæringen profilerer seg selv på. De siste fem årene har næringens eget bidrag til forbrukermarkedsføring gått ned med nesten 40 millioner kroner. Rapport fra Samfunns­økonomisk Analyse (2019) peker i tillegg på at betydningen av den offentlige profileringen er begrenset. Også områdegjennomgangen av næringsfremme i utlandet (2018) peker på uklar effekt og et høyt statlig bidrag.