Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Ressursmobilisering, faglig samarbeid og skatterelatert bistand

Regjeringen styrker innsatsen med sikte på nasjonal ressursmobilisering i utviklingsland.

Norge har de siste årene trappet opp støtten til faglig samarbeid innenfor skatt, anti-korrupsjon og bekjempelse av ulovlig kapitalflyt. Norge når trolig allerede målet i 2019 om å doble skatterelatert bistand til minst 268 millioner kroner innen 2020.

Regjeringen foreslår en økning på 50 millioner kroner fra 2019 til 2020 til kunnskapsbanken og faglig samarbeid. Eksisterende programmer omfatter blant annet olje, fisk, skatt, anti-korrupsjon, likestilling, statistikk og registre, ren energi, høyere utdanning og forskning. Nye programmer utvikles innenfor hav, landbruk og digitalisering for utvikling.