Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Røykeslutt

Regjeringen foreslår fem millioner kroner til et treårig prosjekt rettet mot storrøykere med planlagt oppstart andre halvår 2020.