Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

SDØE

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleums­virksomheten (SDØE) anslås til 84,7 milliarder kroner i 2020. Anslaget er basert på en gjennomsnittlig oljepris på 476 kroner per fat.

Regjeringen foreslår 28 milliarder kroner i investeringer under SDØE i 2020. De største investeringene er på feltene Troll, Johan Castberg, Johan Sverdrup, Snorre, Oseberg, Gullfaks, Heidrun og Draugen.

Du kan lese mer om omtalen i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2019-2020), kapittel 2440/5440.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet