Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Salg av klimakvoter

Regjeringen har budsjettert med 8,3 milliarder kroner i inntekter fra salg av klimakvoter i 2020. Den store engangsinntekten skyldes at Norge har akkumulert totalt 41,4 millioner usolgte kvoter i perioden 2013-2018. Disse kvotene skal spres over auksjoner i 2019 og 2020. Samtidig har kvoteprisen økt betydelig, som gir høyere inntektene.