Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sårbare grupper

Ingen kan utelates dersom verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030.

Regjeringen foreslår en egen post for sårbare grupper på 466 millioner kroner i 2020. Av dette er 200 millioner kroner nye satsinger og resten er flyttet fra andre poster på budsjettet. Bevilgningen er rettet mot:

  • avskaffelse av moderne slaveri – 150 millioner kroner
  • mennesker med funksjonsnedsettelse – 300 millioner kroner
  • grupper som er utsatt for å bli smittet av hiv og aids – 16 millioner kroner

Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til sårbare grupper gjennom sivilt samfunn, hvorav 60 millioner kroner til utdanning av mennesker med funksjonsnedsettelse.