Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Særskilt fradrag for enslige forsørgere

Regjeringen foreslår å videreføre det særskilte fradraget for enslige forsørgere med samme nominelle nivå som i 2019.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 4.1.5.