Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Særskilt skattefradrag for pensjonister

Regjeringen foreslår å øke det særskilte skattefradraget for pensjonister, slik at minstepensjonister fortsatt ikke vil betale skatt når personfradraget reduseres for å finansiere NRK. Maksimalt fradrag øker fra 30 000 kroner til 32 330 kroner. Samtidig økes nedtrappingssatsen i trinn 1 fra 15,3 til 16,7 prosent.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), kapittel 3 og punkt 4.1.5.