Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Særskilte transporttiltak

Regjeringen foreslår å bevilge 5,9 milliarder kroner til særskilte transporttiltak, en økning på 46,5 prosent sammenlignet med Saldert budsjett 2019

Forslaget omfatter blant annet tilskudd til store kollektivprosjekter i de fire største byområdene, belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder, utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov, statlig kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes og konkurransen Smartere transport i Norge