Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sjøforsvaret

Regjeringen foreslår en bevilgning til Sjøforsvaret på om lag 4,5 milliarder kroner.

Satsingen på vedlikehold, reservedeler og beredskapslogistikk fortsetter i 2020. Dette skal bidra til å redusere etterslep, bidra til et bærekraftig vedlikeholdsnivå og at Sjøforsvarets fartøyer skal være mer tilgjengelig.

Regjeringen viderefører satstingen på økt tilstedeværelse i nord i tillegg til at vi skal kunne bidra enda mer internasjonalt. Regjeringen foreslår å øke bemanning av de eksisterende ubåtene og seile mer med dem som en forberedelse til de nye ubåtene som etter hvert skal fases inn.

For å redusere konsekvensene av tapet av KNM Helge Ingstad, dobler Forsvaret besetningen på KNM Maud og øker antallet seilingsdøgn. Dette vil gi de øvrige overflatefartøyene mulighet til å oppholde seg lenger i et operasjonsområde.