Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sjokolade- og sukkervarer

Regjeringen foreslår å prisjustere avgiften på sjokolade- og sukkervarer.

Et offentlig utvalg har vurdert avgiften. Utvalget var delt i spørsmålet om avgiften burde omgjøres til en helseavgift eller avvikles. Utvalgets innstilling har vært på høring, men heller ikke høringsinstansene var samstemte.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 10.17.