Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sjømannsfradraget

Regjeringen foreslår at det særskilte fradraget for sjømenn holdes uendret på 80 000 kroner.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 4.1.5.