Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skatteklagenemnda

Styrking av Skatteklagenemndas sekretariat

Det har siden opprettelsen av Skatteklagenemnda i 2016 bygd seg opp vesentlige restanser med ubehandlede saker i Skatteklagenemndas sekretariat. Det er iverksatt en rekke tiltak for å redusere restansene og bedre saksflyten, men antallet ubehandlede saker er fremdeles for høyt. Regjeringen foreslår en styrking på 8 millioner kroner til økt bemanning i Skatteklagenemndas sekretariat.