Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge nær 1,1 milliarder kroner til skredsikring på riksveinettet. Forslaget skal blant annet gå til fremdrift i allerede vedtatte prosjekter, blant annet E69 i Skarvbergtunnelen i Troms og Finnmark.

I tillegg foreslår regjeringen anleggsstart for prosjektet E16 Kvamskleiva i Innlandet.

Frem til 2020 blir statlige midler til skredsikringstiltak på fylkesveinettet tildelt som øremerket tilskudd til fylkeskommunene. Fra 2020 foreslår regjeringen at disse midlene, på om lag 800 millioner, blir en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene, som fylkeskommunene da kan disponere fritt.