Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sosialhjelp – kompensasjon til kommunene

I Revidert nasjonalbudsjett 2019 fikk kommunene økt rammetilskuddet med 90 millioner kroner for å dekke ekstra utgifter etter endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger fra 1. januar 2018.

Regjeringen ønsker å videreføre økningen med 92,9 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020.