Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Språk

Regjeringen vil verne og fremme språk som er uttrykk for vår felles kulturarv og infrastruktur i samfunnet. Som ledd i dette foreslår regjeringen å øke bevilgningen til ulike språktiltak med til sammen 9,3 millioner kroner i 2020. Midlene er foreslått fordelt på en rekke ulike tilskuddsmottakere innenfor Kulturdepartementets budsjett.