Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Standardisert journalspråk

Regjeringen foreslår 84 millioner kroner for å styrke arbeidet med et nasjonalt, «standardisert språk» i de elektroniske journalsystemene. Et standardisert journalspråk skal gjøre det enklere å dokumentere, formidle og forstå helsefaglige opplysninger. Dette vil gi bedre pasientsikkerhet, samhandling i helsetjenesten og forbedre kunnskaps- og forskningsgrunnlaget i helsetjenesten.

Les mer om journalspråk her