Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Støtte til frivillige organisasjoner

Regjeringen foreslår å videreføre den betydelige støtten til tiltak i regi av sivilsamfunnsorganisasjoner, og foreslår i overkant av 2 milliarder kroner til budsjettposten for sivilt samfunn for 2020.

Målet er å styrke sivilsamfunnet i utviklingsland og deres evne til å fremme utvikling særlig av menneskerettigheter, demokrati, likestilling, miljø, klima, landbruk, matsikkerhet, sårbare grupper inkludert mennesker med funksjonsnedsettelse og inkluderende vekst.