Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Teknologi i transportsektoren

Regjeringen foreslår å bevilge 16,1 millioner kroner til konkurransen Smartere transport i Norge. Konkurransen ble lansert i 2017. Fem vinnere ble kunngjort i juni 2018.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til Pilot-T med 20 millioner kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2019, slik at den totale bevilgningen blir 60,4 millioner kroner til Pilot-T i 2020.

Pilot-T er et virkemiddel som skal stimulere til innovasjon og digitalisering i transportsektoren. Norges forskningsråd og Innovasjon Norge forvalter ordningen.