Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tilskudd til ressurskrevende tjenester

Tilbudet til folk som har behov for mye hjelp av den kommunale omsorgstjenesten, skal ikke være avhengig av kommunens økonomi. Kommuner som har innbyggere med et særlig stort behov for slike tjenester, mottar derfor et særskilt tilskudd for å dekke utgifter over et gitt nivå. Fra 2013 til 2019 har veksten i ordningen vært på nærmere fire milliarder kroner, eller 60 prosent. Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet med 50 000 kroner for 2020, som vil gi en innsparing på 350 millioner kroner. Innstrammingen er liten i forhold til den sterke veksten som har vært i ordningen.