Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Totalisatoravgift

Totalisatoravgiften er en avgift på hesteveddeløp. Regjeringen foreslår å redusere totalisatoravgiften fra 3,7 til 3,33 prosent av konsesjonshavers bruttoomsetning.

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 13.22.