Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trafikksikkerhet

Regjeringen foreslår å bevilge 600 millioner kroner til spesifikke trafikksikkerhetstiltak på veinettet. Det er også lagt til grunn 10 millioner kroner i ekstern finansiering.

De foreslåtte midlene vil i hovedsak gå til tiltak som skal forhindre de alvorligste ulykkene som møteulykker og utforkjøringsulykker: nye midtrekkverk, utbedring av terrenget langs veien, veibelysning, kurve- og kryssutbedringer, rekkverk og rumlefelt. I tillegg kommer bevilgningene til trafikant- og kjøretøytilsyn.

Regjeringen foreslår å bevilge 64 millioner kroner som tilskudd til trafikksikkerhetsformål og lignende:

  • 55 millioner kroner til Trygg Trafikk
  • 2,5 millioner kroner til ITS Norge
  • 3,55 millioner kroner til Syklistenes landsforening
  • 1,5 millioner kroner til Norsk elbilforening
  • 1 million kroner til Norsk Hydrogenforum
  • 4 millioner kroner til tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak
  • 1 million kroner til prisen Årets trafikksikkerhetskommune
  • 450 000 kroner i tilskudd til Transportøkonomisk institutt for å revidere Trafikksikkerhetshåndboken