Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Truet natur

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tiltak for å ta vare på truet natur med 18 millioner kroner. Midlene vil blant annet dekke oppstart av et nasjonalt overvåkingsprogram for insekter.