Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tungtvannskjelleren

Regjeringen foreslår å støtte Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan i Telemark med 22 millioner kroner. Midlene skal gå til et sikrings- og formidlingsbygg over restene av Norsk Hydros hydrogenfabrikk på Vemork. Den statlige støtten er delt mellom Klima- og miljødepartementet og Kulturdepartementet.