Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Uføretrygd

Regjeringen foreslår å bevilge 100,7 milliarder kroner til uføretrygd i 2020. Dette er en økning på 7,7 milliarder kroner fra Saldert budsjett 2019.

Flere mottakere er hovedgrunnen til at utgiftene øker. Det anslås at gjennomsnittlig antall mottakere er 346 900 i 2019 og 357 200 i 2020.

Økningen i antall mottakere skyldes blant annet at relativt mange har gått fra arbeidsavklaringspenger (AAP) til uføretrygd. Det antas at antallet som går over til uføretrygd fra AAP blir noe lavere i 2020 enn i 2019.