Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Underholdsbidrag

Regjeringen foreslår å fjerne skatteplikt og fradragsrett for regelmessig personlig understøttelse (blant annet underholdsbidrag).

Se omtale i Prop. 1 LS (2019−2020), punkt 4.5.