Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utbytte Equinor ASA

Utbyttet fra Equinor ASA anslås til 20,4 milliarder kroner.

Equinor utbetaler utbytte fire ganger i året. I løpet av et kalenderår utbetales utbyttet for tredje og fjerde kvartal fra året før samt første og andre kvartal i inneværende kalenderår. Anslaget for utbetaling av utbytte i 2020 er en teknisk fremskrivning av utbetalt utbytte for fjerde kvartal 2018.

Staten eier 67 prosent av aksjene i Equinor ASA.

Du kan lese mer om omtalen i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2019-2020), kapittel 5685.