Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utbytte Statnett SF

Utbytte fra Statnett SF anslås til 1,1 milliard kroner.

Utbyttet utgjør 50 prosent av konsernets anslåtte resultat etter skatt, justert for årets endring i saldo for mer-/mindreinntekt etter skatt.

Du kan lese mer om omtalen i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2019-2020), kapittel 5680.